Konserwacja

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ZAMKA YKK AQUASEAL
W SUCHYCH SKAFANDRACH

A. Prawidłowe użytkowanie

• Zawsze zapinaj zamek powoli i płynnie w pozycji jak najbardziej pionowej, szczególnie w okolicy ramienia. Ciągnięcie zamka na siłę w górę podczas zamykania może spowodować rozszczepienie zamka, utratę właściwości wodoszczelnych, uszkodzenie wózka lub ząbków w zamku.

• Podczas nadmiernego ciągnięcia zapięcia w górę lub niepełnego rozpięcia zamka podczas ubierania/zdejmowania skafandra, wózek zamka może spaść z toru ząbków. Należy zachować szczególną ostrożność i nie rozpinać zamka rozsuwając go na siłę. Jeżeli zdarzy się sytuacja w której wózek spadnie z ząbków, zalecamy niezwłoczny kontakt z Serwisem Santi, aby uzyskać poradę jak wstawić wózek zamka z powrotem na tor ząbków.

• Nie zaleca się nadmiernego rozwierania zamka przy jego końcach, gdyż to może powodować uszkodzenia wymienione powyżej.

• Zapinaj i rozpinaj zamek spokojnie i powoli, bez używania nadmiernej siły – w przeciwieństwie do tradycyjnych zamków metalowych, zamek YKK Aquaseal powinien być zapinany lekko poprzez równomierne, pionowe ciągnięcie zawieszki na wózku aż do miejsca dokującego. Przytrzymaj zamek jedną ręką od góry a drugą powoli zapinaj w dół.

• Zamek YKK Aquaseal jest wrażliwy na promienie UV, zagniecenia i zatarcie – nie zostawiaj skafandra bezpośrednio na słońcu. Nie wystawiaj zamka bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Czyść z piasku i brudu po każdym użyciu.

• Zginanie i zgniatanie zamka może znacząco wpłynąć na jego funkcjonalność – używaj ostrożnie, aby uchronić zamek przed uszkodzeniem.

B. Czyszczenie

• Zalecamy regularne czyszczenie bieżącą wodą i stosowanie odpowiedniego smaru konserwującego taśmę zamka i miejsca, które go uszczelniają.

• Używaj czystej ściereczki i bieżącej wody aby wyczyścić zamek z brudu i piasku.

• Używaj do smarowania jedynie załączonego smaru w sztyfcie.

• Nie wolno czyścić skafandra chemicznie i prać w pralce.

• Podczas zapinania zamka, upewnij się, że nie zaciął się w nim materiał z odzieży pod skafandrem.

C. Jak dbać o zamek?

• Po każdym wyczyszczeniu zamka, zalecamy zastosować odpowiednie smarowanie, aby utrzymać prawidłową wodoszczelność i bezawaryjne działanie.

• Nigdy nie nakładaj smaru na wilgotny zamek.

• Smarowanie zamka powinno się odbywać według następujących kroków:

1. Nałóż smar w miejscu dokowania zamka, jak jest to pokazane na zdjęciu
2. Smar zostanie w ten sposób rozprowadzony na ząbkach i innych elementach zamka.

D. Przechowywanie skafandra z zamkiem YKK Aquaseal

• Nie składaj i nie zaginaj zamka podczas przechowywania skafandra – przestrzegaj zaleceń z instrukcji do suchego skafandra.

• Nie przechowuj skafandra w pomieszczeniach, w których jest więcej niż 60°C (140°F).

• Przechowuj skafander z zamkiem całkowicie zamkniętym i w prostej pozycji. Przechowywanie zamka rozpiętego lub w zgięciu przez dłuższy czas spowoduje zdeformowanie się zamka i związane z tym przecieki.