UNDER THE POLE

20100415_165_DUTP_BANQUISE_BP_v3

http://www.youtube.com/watch?v=5ZVuDJiPzX8

SANTI z dumą wspiera jedną z największych ekspedycji naukowych, mających na celu zebranie większej ilości wiedzy na temat świata polarnego. „Under The Pole” to odyseja podwodna składająca się z kilku ekspedycji. Jej zadaniem jest odkrycie różnorodności tej części świata i pokazanie jej z nowej perspektywy. praca skupia się na pokazaniu jego piękna, zdobyciu jak najszerszej wiedzy i edukacji dotyczącej tego miejsca.

Więcej informacji oraz pięknych zdjęć znajdziecie na http://www.underthepole.com/eng/

20100417_493_DUTP_BANQUISE_BP_v2