ISO 26000

Oświadczenie o stosowaniu zaleceń normy ISO 26000

SANTI uznaje ISO 26000 jako dokument odniesienia i stosuje wybrane zalecenia normy w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.